DUYURU
*Enstitümüz Sosyal Bilimler Dergisi  Haziran 2017 (Cilt: 19, Sayı: 1) sayısı yayınlanmıştır. Güncel Sayımıza  ana sayfadaki  "Arşiv"  linkinden ulaşabilirsiniz.

* Dergimiz Haziran 2017 tarihinden itibaren mevcut altı indeksimize ilaveten, üç ulusal ve üç uluslararası indeks tarafından taranmaya başlamıştır.
Söz Konusu İndeksler:
  • SOBİAD
  • Academic Research Index-ResearchBib, 
  • İSAM
  • Academic Keys 
  • Science Library Index
  • Türk Eğitim İndeksi (TEİ)
ResimResim
ResimResimResim
Resim
Künye
Adı       : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN    :  1305-7766 (basılı)
e-ISSN :  2587-2451 (online)
Yayıncı Bilgisi:
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleskesi
22030 Edirne / TÜRKİYE
Telefon: +90 284 235 63 00
Faks: +90 284 235 63 01
e-posta: trakyasobedergi@gmail.com
Bibliyografik kayıtlar: 07/2002’den günümüze
Yayın tipi: Akademik Dergi
Konular: Eğitim, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi,  uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi.
Tanımlama: Dergi sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir.
Yayıncı URL: http://sbedergi.trakya.edu.tr/
Yayın sıklığı: Yılda iki kez (Haziran ve Aralık)
Hakemli: Evet
Sahibi: Trakya Üniversitesi Rektörü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Editörlük-Sekreterya-Mizanpaj
Editör:
Yrd.Doç.Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU

Editör Yardımcısı:
Arş.Gör. Emre KALAY

Dizgi ve Mizanpaj:
Müge ATAKAN
Servet KARAGÖZ

İletişim:
trakyasobedergi@gmail.comAmaç ve Kapsam
Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayınlanır.
Derginin temel amacı, sosyal bilimlerde klasik anlamda tanımlanan beşeri ve doğa bilimlerindeki (eğitim bilimleri ve alan eğitimi, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi,  uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) bilimsel çalışmaları yayınlamaktır.
Dergi sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir.
Uluslararası Danışma Kurulu
Prof. Dr. Işıl AKGÜL                   Prof. Dr. İlker ALP                  Prof. Dr. Mehmet ALPARGU
Marmara Üniversitesi                Trakya Üniversitesi                    Sakarya Üniversitesi

Assoc. Prof. Ali AKARCA         Prof. Dr. Ülker AKKUTAY       Prof. Dr. Sudi APAK
University of Chicago Illinois     Gazi Üniversitesi                       Esenyurt Üniversitesi

Assoc. Prof. Ezendu ARIWA        Prof. Peter BALDWIN     Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
London Metropolitan University   University of California    Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL  Prof. King-kok CHEUNG  Assoc. Prof. Hülya K. K. ERASLAN
Marmara Üniversitesi                University of California            Johns Hopkins University

Prof.Dr. Süleyman ÖZDEMİR      Prof.Dr. Selahattin GÜRİŞ          Prof. Foo-Nin HO
 Bandırma  Üniversitesi                 Marmara Üniversitesi            San Francisco State University

Prof. Philip T. HOFFMAN            Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL            Prof. Dr. Sibel TURAN
 
California Ins. of Tech.              Çanakkale 18 Mart Üniversitesi         Trakya Üniversitesi
 
Prof. Li Way LEE                Prof.Dr. Aslı YÜKSEL MERMOD      Prof. Robert MERVILLE
Wayne State University              Marmara Üniversitesi                         City University London

Prof. Elliot Y. NEAMAN                  Prof. Dr. Nadir ÖCAL                       Dr. Berkay ÖZCAN
University of San Francisco      Orta Doğu Teknik Üniversitesi               Yale University

Prof. Dr. Necdet ÖZÇAKAR         Prof. Dr. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN  Prof. Barry RIDER 
   İstanbul Üniversitesi                              Beykent Üniversitesi               Cambridge University
                    
      

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN          
Prof. Atilla SAĞLAM                   Prof. Dr. Belma TUĞRUL
Erciyes Üniversitesi                     Trakya Üniversitesi                           Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Burak SALTOĞLU   Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU  Prof. Dr. Berkan DEMİRAL
Boğaziçi Üniversitesi                     Gazi Üniversitesi                                  Trakya Üniversitesi

Prof. Dr.Dragi GJORGİEV          Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN           Prof. Dr. Ovidiu STOICA
Üsküp St.Kiril and Metodity Ün.        Ege Üniversitesi          Alexandru Ioan Cuza” Uni.of Iaşi
 
Prof. Dr. Aysit TANSEL             Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL              Prof. Tunay I. TUNCA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi      Mimar Sinan Üniversitesi                 Stanford University  

Prof. Dr. Münevver TURANLI      Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU     Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi          Trakya Üniversitesi                          İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Maria Stella VETTORI      Prof.Dr.Nimetullah HAFIZ        Prof.Dr. Ebru GÜNLÜ
University of South Africa                   University of Pristina              9 Eylül Üniversitesi   

Prof.Dr.Derman KÜÇÜKALTAN       Prof.Dr.Kerima FİLAN        Prof Dr.Mustafa ÖNER
İstanbul Arel Üniversitesi                         Sarajevo University                Ege Üniversitesi

Prof.Dr.Ayhan GENÇLER            Prof..Dr. Rıdvan CANIM           Prof.Ass.Dr. Afrim HOTİ
Trakya Üniversitesi                      Trakya Üniversitesi                         University of Prishtina 

Doç.Dr.Fadil HOCA                           Doç.Dr. Salih OKUMUŞ          Doç.Dr. Tuncer BÜLBÜL            Saints Cyril and Methodius University      Priştina Üniversitesi   Trakya Üniversitesi

Doç.Ahmet Hamdi ZAFER
Trakya Üniversitesi
  
Yayın Kurulu
Başkan
Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Üyeler
Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK
Doç. Dr.Adil OĞUZHAN
Doç. Ahmet Hamdi ZAFER
Yrd.Doç.Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU
Yrd.Doç. Şükrü Öner DİNÇ
Dizinlenme/İndeks
TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing Inc., Araştırmax, İdeal Online, Akademik Dizin, Başbakanlık Devlet Kitapları Arşivi, SOBİAD,  Academic Research Index-ResearchBib, İSAM, Academic Keys, Science Library Index ve Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaktadır.ResimResim
                                      Resim
                                       ResimResimResimResimResim