YAYIN POLİTİKASI

 • Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

 

 • Dergi yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayınlanır. 

 

 • Sosyal bilimler alanında yazılmış olan makaleler Türkçe dışında farklı dillerde de (İngilizce, Almanca, Balkan dilleri vs.) yayınlanmaktadır.

 

 

 • Dergimize gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup,  yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duyulmadan geri çevrilir.

 

 • Gönderilen yazılar, referans sistemi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. Yazar yazım kuralları  http://bys.trakya.edu.tr/file/open/39613147 linkini kullanarak çalışmasını düzenlemelidir.

 

 • Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik bilgisi yer alan makaleler geri çevrilir.

 

 • Dergide yayınlanması uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem incelemesi sonucunda kabul edilen makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez.

 

 • İki hakem tarafından incelenen makalelerde, hakemlerden birinin ret raporu vermesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilerek gelen sonuca göre hareket edilir. Hakemler tarafından düzeltme verilmesi halinde yazara bildirilir ve düzeltilip tekrar göndermesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/yazarlar tarafından düzeltme yapılmaması halinde makale yayınlanmaz.

 

 • Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

 

 • Yayınlanan makalelerde yer alan görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni bağlamaz. 
 • Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.
 • Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.
 • Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

  

Editörlük ve Hakem Değerlendirme Süreci

1-Makalenin editör sekretaryası tarafından ön incelemesi

2-Editör kontrolü

3-İntihal ve benzerlik raporu değerlendirmesi

4-Telif hakkı devir formu incelemesi

5-Hakem değerlendirme sürecinin başlatılması amacıyla hakem daveti

6-Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda yazara bildirim

7-Yazardan gelen revize edilmiş makalenin kontrolü ve hakemlere yönlendirilmesi

8-Hakemlerin ikinci değerlendirme sonucunun yazara bildirilmesi

9-Yazarın makalenin nihai halini göndermesi

10-İstatistik editörünün kontrolü

11-Son intihal ve benzerlik raporunun editör tarafından alınması

12-Makalenin kabulü

13-DOI numarasının alınması

14-Dizgi ve mizanpajı yapılan makalenin yazardan son onayının alınması

15-Yayın

Bu içerik 04.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 422 kez okundu.