YAZARLARA BİLGİ NOTU

 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne makale göndermek isteyen yazar/lar http://dergiler.trakya.edu.tr/ linkini kullanarak sisteme üye olmalıdır.
 • Yazar, çalışmasını makale yazım kurallarına uygun olarak düzenlemelidir. Yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar, hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın reddedilmektedir.
 • Yazar, iThenticate intihal tespit programını kullanarak çalışmasının intihal raporunu almalıdır. Dergimiz, %15’in altında intihal oranına sahip olan çalışmaları kabul etmektedir.
 • Yazar, makale gönderim sistemine “ana makale dosyası”, “iThenticate intihal tespit programı raporu”,  “telif hakkı devir formu” ve “kapak dosyası” yüklemelidir.
 • Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Bu nedenle ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik, kurum ve iletişim bilgisi yer almamalıdır. Yazar/lar hakkında bilgi içeren ana makale dosyası yüklenmesi durumunda çalışma reddedilmektedir.
 • Yazar, telif hakkı devir formunu çıktı aldıktan sonra (tüm yazarlar tarafından) doldurmalı ve ıslak imzalı bir şekilde taratarak sisteme yüklemelidir. Çalışması yayınlanan yazar/lara telif ücreti ödenmemektedir.
 • Kapak dosyasında makale dilinde ve İngilizce özet, anahtar kelimeler yer almalıdır. Aynı zamanda yazar/lara ait kimlik, kurum ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.
 • Çalışmanın talep edildiği şekilde düzenlenerek makale gönderim sistemimize başarılı bir şekilde yüklenmesi durumunda ön değerlendirme süreci başlatılmaktadır.
 • Ön değerlendirme editör kurulu tarafından şekil ve içerik açısından yapılmaktadır. Dergide yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın reddedilmektedir.
 • Çalışma en az iki hakeme gönderilmektedir. Bir kabul bir ret alması durumunda üçüncü bir hakem değerlendirmesi için gönderilmektedir. Çalışmanın değerlendirme süreci yazar tarafından sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
 • Çalışmanın nihai kabul kararı alması durumunda son küçük düzeltmeler için yazarına gönderilmekte ve “bu şekliyle yayınlabilir” onayı alınmaktadır. Onay göndermeyen yazar/ların çalışması son haliyle yayınlanır ve tüm sorumluluk yazar/lara aittir.
 • Onay alınan çalışmanın son iThenticate intihal tespit programı raporu alınır ve yayına hazır hale getirilir.
 • Çalışmada yer alan tüm görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/larına aittir. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni bağlamaz.
Bu içerik 28.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 390 kez okundu.